Danh mục Sản phẩm In
Viết bởi Office   
Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 10:29

Nước khoáng The Life

Đóng lon nhôm 330ml

Đóng chai thủy tinh 200-460ml

Đóng chai pét 330-460ml

Đóng chai pét 1,25l